ประวัติ สามล้อ ที่คนไทยสร้างขึ้นมา

three whell

รถจักรยานสามล้อ คือ จักรยานรูปร่างในลักษณะโดยทั่วไป รถสามล้อก็คงต้องนึกภาพตามๆกันว่าจะเป็นยังไง เพราะคนไทยอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับรถสามล้อเป็นอย่างดีนั้นเอง รถจักรยานสามล้อเป็นรถที่สมัยอดีตเขาใช้บริการส่งผู้คนไปยังสถานที่อื่นตามที่ลูกค้าต้องการ แต่ต่อมาตามกฎของกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้ใช้รถสามล้อโดยกำหนดสามล้อไว้ว่าต้องเป็นยังไงนั้นก็คือ

1.รถสามล้อด้านหน้าต้องมีเนื้อที่พอสำหรับไว้ผู้ขับขี่พอดีหนึ่งคน และผู้โดยสารอยู่ข้างหลัง

2.ตัวรถผู้โดยสารนั้นต้องมีลักษณะเป็นรูปเป็นตัวถังออกแบบมาดี

3.ต้องมีประทุนที่คอยไว้กันฝนกันแดกสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

4.ระยะของล้อนั้นข้างหลังต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5.น้ำหนักรถต้องไม่เกิน 80 กิโลเมตร

6.มีโคมไฟด้านหน้าจะไม่น้อยกว่า 1 ดวง โดยต้องบังคับใช้ และต้องแสงหลอดไฟสีแดงติดด้านหลัง

7.ห้ามมีล้อน้อยเกินกว่าสองล้อด้วยกัน

รถจักรยานสามล้อนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประเภทด้วยกันนั้นก็คือ ประเภทที่เป็นแบบรับผู้โดยสาร และ ประเภทที่เป็นรถบรรทุกสินค้านั้นเอง รถสามล้อเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันก็คงไม่ใช่ประเทศไหนก็ประเทศไทยบ้านเรานั้นเอง และคนที่คิดรถจักรยานสามล้อถีบนั้น คือ นายเลื่อน พงษ์โสภณ เขาถือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเมืองไทย เขาได้เป็นผู้ริเริ่มที่จะดัดแปลงรถสองล้อให้เป็นสามล้อ จนทุกวันนี้รถที่เราเห็นกันซึ้งได้ไปใช้กับผู้โดยสารและบรรทุกสินค้าได้นั้นเอง และรถจักรยานสามล้อนั้นที่นาย เลื่อน ได้ประดิษฐ์สามล้อขึ้นมาก็ได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วทั้งในตัวกรุงและในเมือง ซึ้งในตอนนั้นรถสามล้อประทุนยังไม่มีเข้ามาเลย ซึ่งผู้โดยสาร โดยสามล้อในเมืองไทยนั้นถือว่าได้เป็นอาชีพของในเมืองไทย และต่อมาก็ได้เป็นอาชีพในรัฐบาลได้ออกกฎให้เอาไว้สามล้อคนไทยโดยเฉพาะเลย เมื่อสามล้มมาใหม่มันรวดเร็วกว่ารถม้า ทำให้เวลานั่งไปไหนจะสง่าผ่าเผย แต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลได้ยกเลิกอาชีพสามล้อไปแล้ว ทำให้รถจักรยานสามล้อค่อยๆลดจำนวนลงแล้วหายไปอย่างช้าๆแล้ว อาจะยี่สิบปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วจักรยานสามล้อ ถ้าจะมีคงจะมีแต่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นเอง