ตูร์เดอฟร็องส์ รายการจักรยานที่น่าสนใจ

ตูร์เดอฟร็องส์ หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Le Tour de France d การแข่งขันรายการนี้ ตูร์เดอฟร็องส์ ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่อยู่รายการหนึ่งเลยที่เดียว รายการนี้ถือว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งรายการนี้จัดถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักแข่งเลยที่เดียวซึ่งเขาต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและความอดทนต้องสูงมากเลยที่เดียว ซึ่งรายการ ตูร์เดอฟร็องส์ เริ่มจัดรายการนี้ขึ้นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1903 จนมาถึงปัจจุบัน ก็คงจะเว้นงดจัดก็คงจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองนั้นเอง การแข่งขันครั้งแรกนี้เกิดขึ้นก็เพราะการท้ายทายของหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสชื่อของหนังสือพิมพ์นั้นก็คือ โลโต้ นั้นเองและการแข่งขันนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งจำนวนโดย 60 คน แต่ที่สามารถจะเข้าเส้นชัยจริงๆแค่ 21 คน ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ยากลำบากการจะเข้าเส้นชัยไม่ง่ายเลยเพราะต้องแข่งถึง 3 สัปดาห์ด้วยกัน และการแข่งขันกลายเป็นปะเพณีไปแล้ว และการแข่งขันทุกครั้งจะไปสิ้นสุดประตูแห่งชัยชนะที่ จุตรัส เดอเลตวล ปารีส

ในปี ค.ศ.1910 เริ่มมีการจัดเส้นทางการแข่งขันนั้นจัดที่เข้าในเขตเทือกเขาแอลป์ และทางการแข่งขันเส้นนี้จะผ่านเทือกเขาแอลป์ ทางตะวันออก และเทือกเขาพีเรนีสได้ของประเทศฝรั่งเศส ซึ้งการแข่งขันตูร์เดอฟร็องส์จะแบ่งเป็นช่วงเพื่อเก็บคะแนนสะสม ผู้ชนะในแต่ช่วงก็จะได้สีเสื้อเพื่อจะต้องสวมใส่ในวันต่อไปนั้นเอง โดยมีสีเฉพาะสำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภท มีดังนี้คือ

ใส่สีเหลือง สำหรับผู้ที่ทำเวลารวมได้น้อยที่สุด

ใส่สีเขียว สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุด

ใส่สีขาวลายจุดสีแดง สำหรับผู้ชนะในเขตภูเขา ซึ่งจะได้รับฉายาดังนี้ จ้าวผู้เขา

ใส่สีขาว สำหรับผู้ที่ทำเวลารวมได้น้อยที่สุดสำหรับคนที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี

ใส่สีรุ่ง สีนี้สำหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันนี้นั้นเอง

เสื้อแบบพิเศษ เป็นเสื้อที่สำหรับคนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันและชนะการแข่งขันช่วงย่อย และจ้าวภูเขานั้นเอง